Övervinna sina rädslor

Häromdagen lyssnade jag på en författare som berättade om att övervinna sina rädslor för att nå sina mål i livet. Hon hade ett väldigt intressant sätt att förklara och se på det hela. Hennes tanke var att det som hindrar oss från att nå det vi vill är våra rädslor. Ett hopp från noll upp till att ta sig till att nå målet direkt är alldeles för stort och hon berättade om tankesättet att dela upp det i block. Om vi delar upp det i små steg och små block kommer det att bli lättare att ta oss fram till målet i slutändan. Steg för steg kan vi övervinna mindre rädslor och ta oss vidare. På det sättet kommer vi till slut till målet. Rent spontant känns det som ett bättre sätt att övervinna det vi är rädda för och ta oss hela vägen till slutdestinationen.

Konsten att nå sitt mål

Tidigare har jag ägnat en del tid åt att fundera över varför vissa människor kan mata på och bara ta sig fram till målen. Har de inga rädslor på vägen eller hur fungerar det? Har de ett inbyggt system för att bara ta sig förbi helt orädda? Jag har inga svar på frågorna, men det skulle vara intressant att prata med en person som tagit sig igenom en massa och hittat till sitt mål.

Vi andra kan under tiden ta hjälp av kloka människor som kommer med guider. Jag har bestämt mig för att försöka se mina rädslor på ett mer konkret sätt. En person jag berättade det här för sa att hen hade haft svårt att få in pengar på sistone, jobb fanns det, men rädslan för att inte kunna betala räkningarna var det som låg i fokus. Personen skulle testa att lägga fokus på att klara av målen, som faktiskt var att betala räkningarna och ha lite över. Det ska bli intressant att se om resultatet blir annorlunda sedan.